Naše služby

Naším cílem je nejen vyřešení, resp. dořešení akutního zdravotního problému a postupné odpojení pacienta od plicní ventilace, ale i nácvik základních životních dovedností a počátek snahy o resocializaci pacienta. Tento proces je komplexní. Zahrnuje týmovou péči lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů, fyzioterapeutů i dalších specialistů.

Nezastupitelnou roli v celém procesu hraje pochopitelně i rodina a její návštěvy. V některých případech je možné, po předchozí dohodě s ošetřujícím personálem, aby se rodina i přímo podílela na péči o pacienta.

Chronicare Nymburk disponuje profesionálním týmem, ale také nejmodernější technikou, umožňující jak kompletní monitoring, tak náhradu či podporu téměř všech životních funkcí.

 

 

NIP

Cílem oddělení NIP (následná intenzivní péče) je pokračování v zavedeném základním léčebném procesu u pacienta a jeho postupné odpojování od umělé plicní ventilace. Pacient dýchá spontánně (bez podpory ventilátoru), je schopen účinně odkašlat a má fungující trávicí systém – přijímá potravu buď sám ústy nebo formou speciální výživy podávané přímo sondou do žaludku.

 

Nedílnou součástí komplexní péče je i nácvik základních potřeb pacienta, jako je např. schopnost komunikace a soběstačnost.

Každý den probíhá individualizovaná intenzivní fyzioterapie.


Pokud to stav pacienta dovoluje, přistupujeme následně k překladu na jiná oddělení.

Pacienti s tracheostomií, kteří ještě vyžadují zvýšenou péči o dýchací cesty, jsou překládáni na oddělení DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče).

Ostatní pacienti jsou překládáni na oddělení následné péče, rehabilitační péče, nebo v ideálním případě domů.

Pacienty přijímáme zejména z jednotek akutní péče (ARO, JIP).Zobrazit více

DUPV

Co je domácí umělá plicní ventilace (DUPV)? Je to budoucnost v přítomnosti. Je vnímána jako naděje pro ty, které onemocnění připravilo o možnost vést plnohodnotný život doma, v kruhu svých blízkých. DUPV jim tuto šanci alespoň částečně vrací.

 

Domácí umělá plicní ventilace představuje klasickou UPV (umělá plicní ventilace) v podmínkách domácího prostředí. Je to způsob, jak zajistit základní životní funkci za pomoci ventilátoru, který plně nebo částečně zabezpečuje dýchání, a to v jeho domácím prostředí. Princip fungování přenosného plicního ventilátoru je totožný s fungováním ventilátoru v nemocnici. Největšími benefity jsou jeho rozměr, nízká hmotnost, a především volný pohyb v kruhu svých nejbližších.Zobrazit více

Rychlý kontakt

Najdete nás také v OstravěBrně.