Naše služby

Chronicare disponuje nejen špičkovým týmem profesionálů, ale také nejmodernější technikou, umožňující jak kompletní monitoring, tak náhradu či podporu téměř všech životních funkcí.

 

Máme dlouhodobé zkušenosti s návratem našich pacientů k plnohodnot- nému životu v domácím prostředí za pomoci domácí umělé plicní ventilace. Nabízíme rodinám kvalitní edukační systém k zajištění přechodu pacienta z nemocnice domů. Naší snahou je co nejvíce pacientů vrátit do domácího prostředí.

NIP

Úkolem následné intenzivní péče (NIP) je nejen vyřešení aktuálního zdravotního stavu, ale i nácvik základních sebeobslužných dovednostní a snaha o resocializaci pacienta. Cílem péče je postupné zlepšení celkového stavu a odvyknutí od umělé plicní ventilace, tj. převedení pacienta na spontánní dýchání a obnova základních dovedností.

 

Odbornou péči zabezpečují vysoce kvalifikovaní lékaři s dlouholetou zkušeností v oblasti intenzivní péče a problematiky umělé plicní ventilace. Nelékařský personál tvoří kvalifikované sestry a nižší zdravotnický personál, kteří společně zabezpečují kontinuální, profesionální, a především lidský přístup ke klientovi i jeho rodině.

 

Lůžka jsou vybavena nejmodernější přístrojovou technikou schopnou kontinuálního monitoringu vitálních (životních) funkcí.


NIP podrobněji

DUPV

Co je domácí umělá plicní ventilace (DUPV)? Je to budoucnost v přítomnosti. Je vnímána jako naděje pro ty, které onemocnění připravilo o možnost vést plnohodnotný život doma, v kruhu svých blízkých. DUPV jim tuto šanci alespoň částečně vrací.

 

Domácí umělá plicní ventilace představuje klasickou UPV (umělá plicní ventilace) v podmínkách domácího prostředí. Je to způsob, jak zajistit základní životní funkci za pomoci ventilátoru, který plně nebo částečně zabezpečuje dýchání, a to v jeho domácím prostředí. Princip fungování přenosného plicního ventilátoru je totožný s fungováním ventilátoru v nemocnici. Největšími benefity jsou jeho rozměr, nízká hmotnost, a především volný pohyb v kruhu svých nejbližších.


DUPV podrobněji

Rychlý kontakt

Naše zařízení najdete v Praze, Nymburce, Ostravě a Brně.