Naše služby

Naším cílem je nejen vyřešení, resp. dořešení akutního zdravotního problému a postupné odpojení pacienta od plicní ventilace, ale i nácvik základních životních dovedností a počátek snahy o resocializaci pacienta. Tento proces je komplexní. Zahrnuje týmovou péči lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů, fyzioterapeutů i dalších specialistů.

Nezastupitelnou roli v celém procesu hraje pochopitelně i rodina a její návštěvy. V některých případech je možné, po předchozí dohodě s ošetřujícím personálem, aby se rodina i přímo podílela na péči o pacienta.

Chronicare Nymburk disponuje profesionálním týmem, ale také nejmodernější technikou, umožňující jak kompletní monitoring, tak náhradu či podporu téměř všech životních funkcí.

 

 

NIP

Cílem oddělení NIP (následná intenzivní péče) je pokračování v zavedeném základním léčebném procesu u pacienta a jeho postupné odpojování od umělé plicní ventilace. Pacient dýchá spontánně (bez podpory ventilátoru), je schopen účinně odkašlat a má fungující trávicí systém – přijímá potravu buď sám ústy nebo formou speciální výživy podávané přímo sondou do žaludku.

 

Nedílnou součástí komplexní péče je i nácvik základních potřeb pacienta, jako je např. schopnost komunikace a soběstačnost.

Každý den probíhá individualizovaná intenzivní fyzioterapie.


Pokud to stav pacienta dovoluje, přistupujeme následně k překladu na jiná oddělení.

Pacienti s tracheostomií, kteří ještě vyžadují zvýšenou péči o dýchací cesty, jsou překládáni na oddělení DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče).

Ostatní pacienti jsou překládáni na oddělení následné péče, rehabilitační péče, nebo v ideálním případě domů.

Pacienty přijímáme zejména z jednotek akutní péče (ARO, JIP).Zobrazit více

DUPV

Domácí umělá plicní ventilace, zkráceně DUPV, je podpora nebo nahrazení spontánního dýchání pomocí ventilačního přístroje v podmínkách domácího prostředí. Princip fungování domácího plicního ventilátoru je totožný s fungováním ventilátoru v nemocnici.

 

Naší snahou je dostat do všeobecného povědomí, že i přes zdravotní komplikace a ztrátu schopnosti spontánně dýchat, není nutné, aby pacient strávil zbytek života na nemocničním lůžku, ale v přirozeném domácím prostředí. Vnímáme ji tedy jako naději pro ty, které onemocnění připravilo o možnost vést plnohodnotný život doma, v kruhu svých blízkých. Společnost Chronicare spolu se svými partnery zajišťuje kompletní edukaci a proškolení pečujících osob, včetně zajištění ventilačního přístroje a poskytuje komplexní poradenství v této oblasti. Za DUPV je u nás vždy primárně životní příběh pacienta a jeho rodiny a zajištění maximálního komfortu, na který byl zvyklý před onemocněním nebo úrazem.Zobrazit více

Rychlý kontakt

Najdete nás také v OstravěBrně.