Pavel a Dagmar Malých (rodiče pacientky)

Vážený pane primáři, vážení pracovníci,

 

dovolte nám, abychom alespoň touto skromnou formou vyjádřili vám všem velké poděkování za laskavý, milý, ale zároveň vysoce profesionální přístup k naší dceři, Pavlínce Malé, která v tyto dny, po měsíci pobytu, opouští vaše zdravotnické zařízení.  Vzpomeneme-li na den, kdy jste i přes některé těžkosti Pavlínku přijali k následné léčbě po prodělané chorobě a těžké operaci, na den, kdy se většina lidí těšila z vánočního času, přesto jste byli ochotní a nápomocní řešit situaci naší dcery, kdy každý den ba dokonce každá hodina profesionální zdravotní péče byla velmi cenná pro její znovunavrácení do běžného života. V té době, kdy nám nebyla dávána moc velká naděje na její plné uzdravení, jste právě vy všichni byli i naši velkou oporou při zvládání takto těžké chvíle, jakou dny přelomu roku byly a stejně jako my, jste i vy všichni věřili, že Pavlínka svůj „životní boj“ vyhraje. Hovoříme o dnech, kdy k vám byla přivezena mladá dívka, která téměř nevnímala okolní svět, ležela bezvládná na lůžku, ale která se ještě několik málo týdnů před koncem roku těšila zdraví, byla plná života, sportovala, studovala a rozdávala lásku kolem sebe.

 

Děkujeme vám všem, lékařům, sestřičkám, ale i ostatnímu personálu, bez nichž by chod takto špičkového zařízení nemohl fungovat, neboť všichni zde odvádějí obrovský kus práce a na pomoc každého z vás byla dcera po celý měsíc pobytu zde odkázána.

 

Je až neuvěřitelné, co jste za měsíc pobytu naší dcery dokázali, jak profesionální přístup, ale i psychická podpora pacienta a vstřícné jednání pracovníků vedlo k tak markantnímu zlepšení zdravotního stavu dcery. Je před ní ještě obrovská dřina, ještě obrovský kus práce k návratu k plnohodnotnému životu, na nějž byla zvyklá. Přesto se zdá až neuvěřitelné, co jste za cca 30 dní dokázali. Vždyť z bezvládného človíčka, kterého jste přijali, odchází vnímající a komunikativní člověk - člověk, kterému se postupně vrací síla, a který se pomalými krůčky vrací zpět do běžného života.

 

Dovolte nám ještě jednou vyslovit naše srdečné díky, a to nejen za profesionální zdravotní péči, ale i za lidský přístup k pacientům, členům jejich rodiny, neboť nám bylo umožněno trávit u Pavlínky dlouhé hodiny.

Přejeme vám všem, celému zařízení, aby i další dny a roky byly v léčbě dalších pacientů právě tak úspěšné, jako byly při léčbě naší dcery. Přejeme vám hodně spokojených pacientů a samé slunečné dny bez velkých životních mráčků.

 

Pavel a Dagmar Malých, Trpišov

rodiče Bc. Pavlíny Malé, 24leté pacientky

Rychlý kontakt

Najdete nás také v OstravěBrně.