O nás

Zajímáme se o vaši budoucnost,
protože se chceme stát její součástí.

NIP Chronicare s.r.o. je soukromé zdravotnické zařízení, které se nachází v areálu nemocnice Nymburk, pavilon H (nejsme součástí nemocnice Nymburk, pouze sídlíme v jejím areálu).

 

Jsme moderní, vysoce specializované oddělení zaměřené na poresuscitační a následnou intenzivní péči. Naši pacienti k nám přicházejí z vyšších pracovišť ARO a JIP a nadále potřebují podporu základní životních funkcí, nejčastěji dýchání.

Naše hodnoty

Pilířem našich hodnot je intenzivní péče. Ta je podstatou naší práce a znamená zajištění základních životních funkcí. O naše pacienty pečujeme s maximální starostlivostí, s pokorou k životní situaci, ve které se oni i jejich rodiny nachází, s respektem nejen k jejich potřebám, ale také k sobě navzájem. Jsme zařízení unikátní svými zkušenostmi, vybavením, prostředím i přístupem k pacientům. Jedinečnost ale spatřujeme i ve zdánlivých každodenních maličkostech, které pomáhají kvalitu naší péče posunout o krok dál. Společně se snažíme tyto hodnoty naplňovat. 

 

Reference

Barbora Reková (dcera klientky na DUPV)

Opravdu velice děkujeme za péči, podporu a pomoc ve dnech, kdy maminka ležela v nemocnici, a samozřejmě i za pomoc v domácí péči.

Nebýt vašeho týmu, nebyla bych tak šťastná jako v den, kdy jsem mohla mít oba rodiče na svatbě.

 

Barbora Reková

paní Kováčiková (klientka na DUPV)

Všem těm, kteří se denně snaží ulevit pacientům od bolesti, hlavně však dodávají sílu věřit, že bude líp.

Ráda bych poděkovala zdravotnímu personálu Chronicare Nymburk za trpělivost, obětavost a péči, kterou mi věnovali. Celému týmu pod vedením primáře MUDr. Antona Balucha vřelý dík za všechny, kteří vás potřebovali, potřebují a potřebovat budou. Měli bychom si my všichni uvědomit, že vše je o chování lidí k lidem, a lidé, to jsme my. Ještě jednou mnohokrát děkuji.

 

Paní Kováčiková

Chronicare Nymburk

  • S našim týmem se snažíme v Nymburce vytvořit prostředí, které našim klientům aspoň trochu připomene domov.
  • Úcta k pacientovi a jeho rodině je jednou z našich hlavních hodnot.
  • Našim klientům zpříjemňujeme jejich pobyt kulturními akcemi, pobytem venku nebo třeba tvořivými dílnami.

Rychlý kontakt

Najdete nás také v OstravěBrně.