O nás

Zajímáme se o vaši budoucnost,
protože se chceme stát její součástí.

NIP Chronicare s.r.o. je soukromé zdravotnické zařízení, které se nachází v areálu nemocnice Nymburk, pavilon H (nejsme součástí nemocnice Nymburk, pouze sídlíme v jejím areálu).

 

Jsme moderní, vysoce specializované oddělení zaměřené na poresuscitační a následnou intenzivní péči. Naši pacienti k nám přicházejí z vyšších pracovišť ARO a JIP a nadále potřebují podporu základní životních funkcí, nejčastěji dýchání.

Naše hodnoty

Pilířem našich hodnot je intenzivní péče. Ta je podstatou naší práce a znamená zajištění základních životních funkcí. O naše pacienty pečujeme s maximální starostlivostí, s pokorou k životní situaci, ve které se oni i jejich rodiny nachází, s respektem nejen k jejich potřebám, ale také k sobě navzájem. Jsme zařízení unikátní svými zkušenostmi, vybavením, prostředím i přístupem k pacientům. Jedinečnost ale spatřujeme i ve zdánlivých každodenních maličkostech, které pomáhají kvalitu naší péče posunout o krok dál. Společně se snažíme tyto hodnoty naplňovat. 

 

Reference

Josef Navrátil (klient)

Dobrý den,

rád bych touto cestou moc poděkoval celému zdravotnickému personálu z Chronicare Nymburk. Díky jejich přístupu, péči, píli a trpělivosti, i vlastní snaze jsem se dostal do domácí péče. Sestřičky jsou opravdu na vysoké profesionální úrovni, jednají s pacientem empaticky a v klidu, přenášejí dobrou náladu a pohodu na ostatní pacienty. Jejich práce jde od srdce a pro dobré slovo nejdou daleko.

Pan primář a lékaři jsou na vysoké odborné úrovni a dělají vše pro to, aby se pacient léčil co nejlépe, aby se co nejdříve dostal domů a bez větších obtíží, což mohu potvrdit sám na sobě. A za to jim patří velké díky.

Lékaři a sestřičky ve vzájemné symbióze tvoří celek, který je nedílnou součástí našich lidských životů. V jejich péči dostávají pacienti i následně další šanci na život. A já jim za tu šanci za sebe i za mou rodinu velice děkuji.

 

S pozdravem od srdce

Josef Navrátil 

Lubomír Koutský (klient)

Chtěl bych touto cestou poděkovat celému personálu pod vedením pana primáře Antona Balucha za příkladnou péči o klienty.

Jsem velice vážně nemocen a za svůj život jsem prošel mnoha nemocnicemi. Avšak v žádné nemocnici jsem se nesetkal s tak nádherným a profesionálním přístupem k pacientovi jako v NIP Chronicare Nymburk. Mimo jiné oceňuji také vysoce profesionální až nadstandardní fyzioterapii. Ještě jednou moc děkuji těm, kteří se o mou maličkost, ale i o jiné pacienty tak nádherně a s láskou starají. Zvláštní poděkování patří fyzioterapeutkám Lucii a Martině, které mě svojí profesionální terapií opět vrátily do života.

Jen tak dál a držím pěsti, aby to hodně dlouho vydrželo!

 

Lubomír Koutský

 

Petr Kolář (syn klienta)

Dovolte, abych vám a všem vašim spolupracovníkům poděkoval za péči, kterou jste poskytovali mému otci. Velice oceňuji přístup, který jste zaujali i k mé matce, která otce po celou dobu jeho hospitalizace téměř denně navštěvovala.

Vaše profesionální a přitom hluboce lidské chování by mohlo být vzorem pro mnohá jiná zdravotní zařízení.

 

Petr Kolář

Chronicare Nymburk

  • S našim týmem se snažíme v Nymburce vytvořit prostředí, které našim klientům aspoň trochu připomene domov.
  • Úcta k pacientovi a jeho rodině je jednou z našich hlavních hodnot.
  • Našim klientům zpříjemňujeme jejich pobyt kulturními akcemi, pobytem venku nebo třeba tvořivými dílnami.

Rychlý kontakt

Najdete nás také v OstravěBrně.