O nás

Zajímáme se o vaši budoucnost,
protože se chceme stát její součástí.

NIP Chronicare s.r.o. je soukromé zdravotnické zařízení, které se nachází v areálu nemocnice Nymburk, pavilon H (nejsme součástí nemocnice Nymburk, pouze sídlíme v jejím areálu).

 

Jsme moderní vysoce specializované oddělení zaměřené na poresuscitační a následnou intenzivní péči. Naši pacienti k nám přicházejí z vyšších pracovišť ARO a JIP a nadále potřebují podporu základní životních funkcí, nejčastěji dýchání.

I na nečekané můžete být připraveni

Jsou okamžiky, které mohou převrátit váš život vzhůru nohama. Těžký úraz, vážné onemocnění nebo rozsáhlá operace někoho z vašich blízkých vás mohou postavit před nutnost hledat zdravotnické zařízení, specializující se na následnou intenzivní péči o chronické pacienty.

 

Právě takovým zařízením je Chronicare: síť nestátních zdravotnických center, provozujících jednotky následné intenzivní péče (NIP). Ty slouží k péči o pacienty, u kterých již pominula indikace a aktuální intenzivní péče, ale přetrvává potřeba částečné nebo úplné přístrojové podpory dýchání.

 

Spektrum lékařských diagnóz, kvůli kterým k nám pacienti přicházejí, je pestré: od neurologických a interních, po posttraumatické. Nejčastěji jde o pacienty po úrazech hlavy nebo vícečetných poraněních orgánů, pacienty po úrazech páteře a míchy, po závažných cévních mozkových příhodách, rozsáhlých operacích a v neposlední řadě o pacienty s chronickým onemocněním plic.

 

Kdy půjdu domů?

Je otázka, kterou nám pacienti a jejich blízcí pokládají nejčastěji. Návrat pacientů k normálnímu životu je stěžejním cílem naší intenzivní péče v centrech Chronicare.

 

Hlavním úkolem při léčbě pacientů je nejen vyřešení akutních zdravotních potíží, ale také nácvik základních úkonů sebeobsluhy pro další kvalitní život v domácím prostředí.

 

Naše zařízení mají nejnovější přístroje a materiální vybavení k poskytování odborné péče.

 

Celý tým společně zabezpečuje kontinuální, profesionální, a především lidský přístup ke klientovi i jeho rodině.

 

 

Chronicare Nymburk

  • S našim týmem se snažíme v Nymburce vytvořit prostředí, které našim klientům aspoň trochu připomene domov.
  • Úcta k pacientovi a jeho rodině je jednou z našich hlavních hodnot.
  • Našim klientům zpříjemňujeme jejich pobyt kulturními akcemi, pobytem venku nebo třeba tvořivými dílnami.

Reference

paní Kováčiková (klientka na DUPV)

Všem těm, kteří se denně snaží ulevit pacientům od bolesti, hlavně však dodávají sílu věřit, že bude líp.

Ráda bych poděkovala zdravotnímu personálu Chronicare Nymburk za trpělivost, obětavost a péči, kterou mi věnovali. Celému týmu pod vedením primáře MUDr. Antona Balucha vřelý dík za všechny, kteří vás potřebovali, potřebují a potřebovat budou. Měli bychom si my všichni uvědomit, že vše je o chování lidí k lidem a lidé, to jsme my. Ještě jednou mnohokrát děkuji.

Paní Kováčiková

Rychlý kontakt

Naše zařízení najdete v Praze, Nymburce, Ostravě a Brně.