O nás

Zajímáme se o vaši budoucnost,
protože se chceme stát její součástí.

NIP Chronicare s.r.o. je soukromé zdravotnické zařízení, které se nachází v areálu nemocnice Nymburk, pavilon H (nejsme součástí nemocnice Nymburk, pouze sídlíme v jejím areálu).

 

Jsme moderní vysoce specializované oddělení zaměřené na poresuscitační a následnou intenzivní péči. Naši pacienti k nám přicházejí z vyšších pracovišť ARO a JIP a nadále potřebují podporu základní životních funkcí, nejčastěji dýchání.

I na nečekané můžete být připraveni

Jsou okamžiky, které mohou převrátit váš život vzhůru nohama. Těžký úraz, vážné onemocnění nebo rozsáhlá operace někoho z vašich blízkých vás mohou postavit před nutnost hledat zdravotnické zařízení, specializující se na následnou intenzivní péči o chronické pacienty.

 

Právě takovým zařízením je Chronicare: síť nestátních zdravotnických center, provozujících jednotky následné intenzivní péče (NIP). Ty slouží k péči o pacienty, u kterých již pominula indikace a aktuální intenzivní péče, ale přetrvává potřeba částečné nebo úplné přístrojové podpory dýchání.

 

Spektrum lékařských diagnóz, kvůli kterým k nám pacienti přicházejí, je pestré: od neurologických a interních, po posttraumatické. Nejčastěji jde o pacienty po úrazech hlavy nebo vícečetných poraněních orgánů, pacienty po úrazech páteře a míchy, po závažných cévních mozkových příhodách, rozsáhlých operacích a v neposlední řadě o pacienty s chronickým onemocněním plic.

 

Kdy půjdu domů?

Je otázka, kterou nám pacienti a jejich blízcí pokládají nejčastěji. Návrat pacientů k normálnímu životu je stěžejním cílem naší intenzivní péče v centrech Chronicare.

 

Hlavním úkolem při léčbě pacientů je nejen vyřešení akutních zdravotních potíží, ale také nácvik základních úkonů sebeobsluhy pro další kvalitní život v domácím prostředí.

 

Naše zařízení mají nejnovější přístroje a materiální vybavení k poskytování odborné péče.

 

Celý tým společně zabezpečuje kontinuální, profesionální, a především lidský přístup ke klientovi i jeho rodině.

 

 

Chronicare Nymburk

  • S našim týmem se snažíme v Nymburce vytvořit prostředí, které našim klientům aspoň trochu připomene domov.
  • Úcta k pacientovi a jeho rodině je jednou z našich hlavních hodnot.
  • Našim klientům zpříjemňujeme jejich pobyt kulturními akcemi, pobytem venku nebo třeba tvořivými dílnami.

Reference

Lubomír Koutský (klient)

Chtěl bych touto cestou poděkovat celému personálu pod vedením pana primáře Antona Balucha za příkladnou péči o klienty.

Jsem velice vážně nemocen a za svůj život jsem prošel mnoha nemocnicemi. Avšak v žádné nemocnici jsem se nesetkal s tak nádherným a profesionálním přístupem k pacientovi, jako v NIP Chronicare Nymburk. Mimo jiné oceňuji také vysoce profesionální až nadstandardní fyzioterapii. Ještě jednou moc děkuji těm, kteří se o mou maličkost, ale i o jiné pacienty tak nádherně a s láskou starají. Zvláštní poděkování patří fyzioterapeutkám Lucii a Martině, které mě svojí profesionální terapií opět vrátily do života.

Jen tak dál a držím pěsti, aby to hodně dlouho vydrželo! Lubomír Koutský

 

Petr Kolář (syn klienta)

Dovolte, abych vám a všem vašim spolupracovníkům poděkoval za péči, kterou jste poskytovali mému otci. Velice oceňuji přístup, který jste zaujali i k mé matce, která otce po celou dobu jeho hospitalizace téměř denně navštěvovala.

Vaše profesionální a přitom hluboce lidské chování by mohlo být vzorem pro mnohá jiná zdravotní zařízení.

Petr Kolář

Barbora Reková (dcera klientky na DUPV)

Opravdu velice děkujeme za péči, podporu a pomoc ve dnech, kdy maminka ležela v nemocnici, a samozřejmě i za pomoc v domácí péči.

Nebýt vašeho týmu, nebyla bych tak šťastná jako v den, kdy jsem mohla mít oba rodiče na svatbě.

Barbora Reková

Rychlý kontakt

Naše zařízení najdete v Praze, Nymburce, Ostravě a Brně.