O nás

Zajímáme se o vaši budoucnost,
protože se chceme stát její součástí.

NIP Chronicare s.r.o. je soukromé zdravotnické zařízení, které se nachází v areálu nemocnice Nymburk, pavilon H (nejsme součástí nemocnice Nymburk, pouze sídlíme v jejím areálu).

 

Jsme moderní vysoce specializované oddělení zaměřené na poresuscitační a následnou intenzivní péči. Naši pacienti k nám přicházejí z vyšších pracovišť ARO a JIP a nadále potřebují podporu základní životních funkcí, nejčastěji dýchání.

I na nečekané můžete být připraveni

Jsou okamžiky, které mohou převrátit váš život vzhůru nohama. Těžký úraz, vážné onemocnění nebo rozsáhlá operace někoho z vašich blízkých vás mohou postavit před nutnost hledat zdravotnické zařízení, specializující se na následnou intenzivní péči o chronické pacienty.

 

Právě takovým zařízením je Chronicare: síť nestátních zdravotnických center, provozujících jednotky následné intenzivní péče (NIP). Ty slouží k péči o pacienty, u kterých již pominula indikace a aktuální intenzivní péče, ale přetrvává potřeba částečné nebo úplné přístrojové podpory dýchání.

 

Spektrum lékařských diagnóz, kvůli kterým k nám pacienti přicházejí, je pestré: od neurologických a interních, po posttraumatické. Nejčastěji jde o pacienty po úrazech hlavy nebo vícečetných poraněních orgánů, pacienty po úrazech páteře a míchy, po závažných cévních mozkových příhodách, rozsáhlých operacích a v neposlední řadě o pacienty s chronickým onemocněním plic.

 

Kdy půjdu domů?

Je otázka, kterou nám pacienti a jejich blízcí pokládají nejčastěji. Návrat pacientů k normálnímu životu je stěžejním cílem naší intenzivní péče v centrech Chronicare.

 

Hlavním úkolem při léčbě pacientů je nejen vyřešení akutních zdravotních potíží, ale také nácvik základních úkonů sebeobsluhy pro další kvalitní život v domácím prostředí.

 

Naše zařízení mají nejnovější přístroje a materiální vybavení k poskytování odborné péče.

 

Celý tým společně zabezpečuje kontinuální, profesionální, a především lidský přístup ke klientovi i jeho rodině.

 

 

Chronicare Nymburk

  • S našim týmem se snažíme v Nymburce vytvořit prostředí, které našim klientům aspoň trochu připomene domov.
  • Úcta k pacientovi a jeho rodině je jednou z našich hlavních hodnot.
  • Našim klientům zpříjemňujeme jejich pobyt kulturními akcemi, pobytem venku nebo třeba tvořivými dílnami.

Reference

Zdeněk a Jaromír Vernerovi (synové pacienta)

Vážený pane řediteli,
dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali personálu vaší nemocnice oddělení Chronicare Nymburk, za poskytnutou péči našemu otci panu Zdeňku Vernerovi, který byl téměř tři měsíce hospitalizovaný na tomto oddělení. 

Otec prodělal těžký zápal plic a po jeho vyléčení v nemocnici Trutnov byl přeložený na následnou péči do vaší nemocnice na oddělení Chronicare, kde přes veškerou péči, která mu byla poskytnuta, dne 19. 9. 2019 zemřel.

K napsání těchto pár řádků poděkování nás vede profesionální přístup celého oddělení Chronicare, a zejména pak pana primáře za jeho starostlivost, komunikativnost a vedení celého oddělení. Naše spokojenost během hospitalizace našeho otce se dá slovy jen těžko vyjádřit, neboť starostlivost o těžce nemocné je náročná pro celý personál, od sester počínaje, přes rehabilitační pracovníky až po vedení oddělení.

Velice rádi bychom ocenili těžkou práci vašich zaměstnanců oddělení Chronicare a zároveň jim poděkovali za veškerou péči, kterou věnovali péči o našeho nemocného otce.

Byli bychom rádi, kdybyste mohl toto poděkování za poskytnutou péči předat na příslušné oddělení za jejich příkladný přístup k nemocným i k jejich rodinným příslušníkům během návštěv v nemocnici.


Poděkování za vše a úspěchy v další práci přejí synové Zdeněk a Jaromír Vernerovi.

V Bílé Třemešné dne 29. 9. 2019

Pavel a Dagmar Malí (rodiče pacientky)

Vážený pane primáři, vážení pracovníci,

dovolte nám, abychom alespoň touto skromnou formou vyjádřili vám všem velké poděkování za laskavý, milý, ale zároveň vysoce profesionální přístup k naší dceři, Pavlínce Malé, která v tyto dny, po měsíci pobytu, opouští vaše zdravotnické zařízení. Vzpomeneme-li na den, kdy jste i přes některé těžkosti Pavlínku přijali k následné léčbě po prodělané chorobě a těžké operaci, na den, kdy se většina lidí těšila z vánočního času, přesto jste byli ochotni a nápomocni řešit situaci naší dcery, kdy každý den, ba dokonce každá hodina profesionální zdravotní péče byla velmi cenná pro její znovunavrácení do běžného života.

V té době, kdy nám nebyla dávána moc velká naděje na její plné uzdravení, jste právě vy všichni byli i naší velkou oporou při zvládání takto těžké chvíle, jakou dny přelomu roku byly, a stejně jako my, jste i vy všichni věřili, že Pavlínka svůj „životní boj“ vyhraje. Hovoříme o dnech, kdy k vám byla přivezena mladá dívka, která téměř nevnímala okolní svět, ležela bezvládná na lůžku, ale dívka, která se ještě několik málo týdnů před koncem roku těšila zdraví, byla plná života, sportovala, studovala a rozdávala lásku kolem sebe. ...

 

Zobrazit více

 

 

Josef Navrátil (klient)

Dobrý den, rád bych touto cestou moc poděkoval celému zdravotnickému personálu z Chronicare Nymburk. Díky jejich přístupu, péči, píli a trpělivosti, i vlastní snahou, jsem se dostal do domácí péče. Sestřičky jsou opravdu na vysoké profesionální úrovni, jednají s pacientem empaticky a v klidu, přenášejí dobrou náladu a pohodu na ostatní pacienty. Jejich práce jde od srdce a pro dobré slovo nejdou daleko.

Pan primář a lékaři jsou na vysoké odborné úrovni a dělají vše pro to, aby se pacient léčil co nejlépe, aby se co nejdříve dostal domů a bez větších obtíží, což mohu doložit sám na sobě. A za to jim patří velké díky.

Lékaři a sestřičky, ve vzájemné symbióze, tvoří celek, který je nedílnou součástí našich lidských životů. V jejich péči i následně dostávají pacienti další šanci na život. A já jim za tu šanci za sebe i za mou rodinu velice děkuji.

S pozdravem od srdce Josef Navrátil 

Rychlý kontakt

Naše zařízení najdete v Praze, Nymburce, Ostravě a Brně.