NOVÉ PRACOVIŠTĚ CHRONICARE MILOVICE

V současné době je ve výstavbě nový projekt společnosti Chronicare, a to nové zařízení následné intenzivní a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. Navyšujeme tím kapacitu lůžek NIP, která momentálně provozujeme v Nymburce, a otvíráme navíc zcela nové oddělení DIOP, jehož lůžka ve Středočeském kraji dlouhodobě chybí. Reagujeme tak na potřebu lepší návaznosti péče pro naše pacienty.

 

V zařízení Chronicare Milovice plánujeme otevřít oddělení NIP s 20 lůžky a oddělení DIOP s 9 lůžky.

 

    

 

O CHRONICARE

 

Společnost Chronicare provozuje síť zdravotnických zařízení následné a dlouhodobé intenzivní péče V Brně- Řečkovicích (25 lůžek NIP a 17 lůžek DIOP), v Brně-Štýřicích v areálu nemocnice Milosrdných bratří (16 lůžek NIP), v Ostravě (22 lůžek NIP a 17 lůžek DIOP) a Nymburce (16 lůžek NIP). Máme více než 15letou zkušenost v systému poskytování tohoto typu péče.

 

Následná intenzivní péče (NIP) navazuje na péči anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) nebo jednotky intenzivní péče (JIP) a slouží těžce nemocným pacientům, u nichž došlo ke stabilizaci kritického stavu, ale jsou nadále závislí na podpoře základních životních funkcí, nejčastěji na umělé plicní ventilaci. Pacienti na naše oddělení jsou tudíž indikováni lékařem z ARO, případně JIP.

 


Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP) slouží pro již spontánně ventilující pacienty s tracheostomií, kteří vyžadují důslednou péči o dýchací cesty a komplexní péči ošetřovatelskou.

 

Následná intenzivní péče spadá do oboru intenzivní medicíny, nejedná se tedy o dlouhodobou lůžkovou péči (dříve LDN) či rehabilitační péči. Přesto má u nás péče ošetřovatelská důležité místo.

 

Spektrum pacientů je různé. Nejčastěji jde o pacienty po úrazech hlavy nebo vícečetných poraněních orgánů, pacienty po úrazech páteře a míchy, po závažných cévních mozkových příhodách, rozsáhlých operacích, a v neposlední řadě o pacienty s chronickým onemocněním plic či covid-19.

 

Nadále platí, že ačkoliv jsme nestátní zařízení, veškerá péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Pacienti a jejich rodiny tedy za péči nic neplatí.

 

KONTAKTY

Pro více informací můžete kontaktovat e-mail: milovice@chronicare.cz


Na pracoviště v Milovicích nově hledáme tyto pozice: https://www.chronicarenymburk.cz/cs/kariera

Pokud máte zájem o některé z hledaných pozic, kontaktujte prosím personalnimilovice@chronicare.cz

 

Budoucí adresa: Chronicare s.r.o., Spojovací 574, 289 24 Milovice.

Rychlý kontakt

Najdete nás také v OstravěBrně.