Chronicare Nymburk

Specialista na následnou intenzivní péči

2015

rok, kdy Chronicare Nymburk zahájil své fungování

16

počet lůžek NIP (následné intenzivní péče)

35

pacientů jsme předali na domácí umělou plicní ventilaci

„Naším cílem je odpojení pacienta od dýchacího přístroje, se snahou o včasný návrat do domácího prostředí. Pokud není možné pacienta propustit do domácího ošetřování, volíme po konzultaci s rodinou překlad na jiné vhodné pracoviště v blízkosti bydliště rodiny - nejčastěji na oddělení DIOP, interní oddělení a oddělení LDN. Existují ale situace, kdy i přes veškerou péči a úsilí personálu nejsme schopni zlepšit zdravotní stav pacienta. V takových chvílích dokážeme poskytnout pacientovi důstojné a bezbolestné umírání.“

MUDr. Anton Baluch

primář Chronicare Nymburk a odborný garant sítě Chronicare

„Snažíme se vytvářet příjemné rodinné prostředí pro naše pacienty a jejich rodiny. Věříme, že milé a vlídné slovo vždy každého potěší. Zároveň klademe důraz na lidský přístup, chceme se lišit od ostatních zdravotnických zařízení.“

Mgr. Jitka Fejfarová

vrchní sestra Chronicare Nymburk

Co vás zajímá

Chronicare Nymburk funguje od roku 2015.
Ročně poskytneme péči 120 klientům.


S námi to zvládnete!

  • Přestože jsme nestátní zařízení, veškerá péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Pacient a jeho rodina za služby nic neplatí.
  • Jsme síťové zařízení, kromě Nymburka nás naleznete také v Ostravě a na dvou místech v Brně. V Nymburce provozujeme oddělení NIP.
  • Máme více než 15letou zkušenost v systému poskytování intenzivní péče.
  • Spektrum lékařských diagnóz, kvůli kterým k nám pacienti přicházejí, je pestré – od neurologických a interních po posttraumatické. Nejčastěji jde o pacienty po úrazech hlavy nebo vícečetných poraněních orgánů, pacienty po úrazech páteře a míchy, po závažných cévních mozkových příhodách, rozsáhlých operacích, a v neposlední řadě o pacienty s chronickým onemocněním plic.

Rychlý kontakt

Najdete nás také v OstravěBrně.